Association Ukrainienne des Diplomes
 de l’Enseignement Superieur Francais

  » Про нас » Партнери » Ярмарок вакансій » Освіта » Довідник » Новини » Форум » Реєстрація » Пошук » Мапа 
ua * fr

 


Докладніше

ЄС розпочав кампанію для вирівнювання заробітної плати жінок та чоловіків
04.03.2009

3 березня Європейська Комісія розпочала кампанію, що сприятиме вирінюванню розриву у зарплатні між жінками та чоловіками на рівні ЄС. Загалом у Євросоюзі жінки заробляють у середньому на 17,4% менше за чоловіків.


 

В основі кампанії лежить проста концепція – «рівна оплата за роботу однакової вартості». Кампанію започатковано в контексті Міжнародного жіночого дня – 8 березня – для підвищення громадської поінформованості про гендерну нерівність у заробітній платні, причини її виникнення та способи боротьби з нею.

Розрив в зарплатні репрезентує різницю між рівнями погодинної оплати праці жінок і чоловіків до оподаткування в загальноекономічній системі. Вона свідчить про те, що досі існує дискримінація та нерівність на ринку праці, які переважно зачіпають жінок.

Щоб донести свою місію до громадян, роботодавців і працівників, кампанія буде популяризувати передовий досвід вирівнювання розриву у зарплатні з усієї Європи та розповсюдить спеціальний набір вказівок для працедавців і профспілок на європейському та національному рівнях. Серед інших заходів, запланованих в рамках кампанії, – створення веб-сайту, розміщення реклами у європейській пресі та проведення плакатної кампанії.

Щорічний звіт з питань досягнення рівності

Звіт 2009 року про рівність жінок та чоловіків підтверджує, що попри певний прогрес у досягненні гендерної рівності, у кількох сферах досі залишаються відчутні відмінності.

Незважаючи на те, що протягом останніх років рівень зайнятості жінок постійно зростає (сьогодні працевлаштовано 58,3% жінок і 72,5% чоловіків), жінки досі частіше працюють неповний робочий день ніж чоловіки (31,2% жінок на 7,7% чоловіків) і частіше працюють у менш оплачуваних сферах (у галузях охорони здоров’я, освіти і державного управління працює понад 40% жінок – удвічі більше, ніж чоловіків). Водночас, жінки складають 59% випускників вищих навчальних закладів останніх років.

Участь жінок та чоловіків у процесах прийняття рішень

Висновки нещодавньої експертизи, підготованої для Єврокомісії, підтверджують, що рівень участі жінок у процесах прийняття економічних рішень і в політиці Європи дуже низький.

Центральними банками у всіх 27 країнах ЄС управляють чоловіки. Незначна частка жінок серед керівництва вищої ланки особливо відчутна у великому бізнесі, зокрема у провідних компаніях (складових показника престижу кожної країни), де близько 90% членів правління – чоловіки. За останні роки це число практично не змінилося.

Частка жінок у складі національних парламентів (позафракційних і членів нижньої палати) за останні десять років зросла приблизно на половину – з 16% у 1997 році до 24% у 2008. Цей показник дещо вищий у Європейському Парламенті (31% жінок). Загалом кількість чоловіків серед міністрів національних урядів перевищує кількість жінок приблизно втричі (25% жінок на 75% чоловіків).

За більш детальною інформацією звертайтесь на: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/106331.pdf
<- retour:

©2011 AUDESF